Hedendaagse tuin voor jong gezin

Berlare

Welkom in deze tuin voor een jong gezin! Door deze uitdagende locatie (als verbinding tussen twee straten met geen enkele parallel grenslijn) werden wij ook uitgedaagd voor het ontwerp van deze tuin. De schuine lijnen vanuit de woning hebben we in deze tuin herhaald en versterkt voor een mooie connectie tussen binnen en buiten. Door te werken met uitgewassen beton waren we vrij in de dimensies en formaten voor de verhardingen. Met de verschillende groenstructuren creëerden we gezellige hoekjes en zo bieden we het jonge gezin wat privacy van de omliggende woningen. We werkten met niveauverschillen om deze met beide aangrenzende straten te connecteren.

Deze tuin werd ontworpen door Berdea (vanaf 1 augustus 2023: Vitalis Gent).
Vitalis verwelkomt Laurent Debaere (Berdea) als medebestuurder en opent daarmee een nieuw kantoor in Gent.